Wing Aqua har samlet en række kvalitetsprodukter og ydelser til det danske AkvakulturErhverv

Wing Aqua er forhandler af: 

Kvalitetsudstyr fra Faivre                                   
Fiskesorterere, fiskepumper, fisketællere,
beluftere, mikrosigter, indløbsriste                

Bioelementer fra Levapor
Herunder individuelt design af biofiltre
Link til dansk brochure

Målerinstrumenter, pumper, ozon, UV fra Xylem
Håndmåleinstrumenter og komplette styringer
til RAS, havbrug og dambrug
Link til Xylem akvakultur brochure 

Foderprogram fra aquaManager
System til større opdrætsvirksomheder
(flersprogsversion – inkl. dansk)

Foderprogram fra aquaTracker                        
System til mindre opdrætsvirksomheder
(flersprogsversion – inkl. dansk)

Som værktøjer til sikker håndtering af produktionsrutiner, myndighedskrav, krav til økologisk produktion og certificering i henhold til ASC, GlobalG.A.P., ISO 22000, IFS Food, BFC m.fl., samt transportlogistik i form af nedfrysning og transport af fisk til -60° C tilbyder Wing Aqua:

MMS Aqua                                                     
Ledelsessystem til dam- og havbrug
Link til brochure                 

 

MMS Seafood
Ledelsessystem til forædling af opdrætsfisk
Link til brochure

 

ULT Aqua
Nedfrysning, opbevaring og containertransport
Link til brochure

 

Kombinationsløsninger
Wing Aqua udarbejder gerne forslag til kombinationsløsninger som f.eks.

Kontakt os for en mere detaljeret drøftelse af jeres ønsker og behov.