Wing Aqua har samlet en række kvalitetsprodukter og ydelser til det danske AkvakulturErhverv

Wing Aqua er forhandler af: 

Kvalitetsudstyr fra Faivre
Fiskesorterere, fiskepumper, fisketællere,
beluftere, mikrosigter, indløbsriste                


Bioelementer fra Levapor

Herunder individuelt design af biofiltre
Link til dansk brochure

Måleinstrumenter, pumper, ozon, UV, turboblæsere fra Xylem
Håndmåleinstrumenter og komplette styringer
til RAS, havbrug og dambrug
Link til Xylem akvakultur brochure 
Link til Xylem turboblæser

Airlift – FloMov i 6 størrelser
½”, 1”, 2”, 4”, 6” & 8”
Link til FloMov

Foderprogram fra aquaManager
System til større opdrætsvirksomheder
(flersprogsversion – inkl. dansk)


Foderprogram fra aquaTracker                         
System til mindre opdrætsvirksomheder
(flersprogsversion – inkl. dansk)

Som værktøjer til sikker håndtering af produktionsrutiner, myndighedskrav, krav til økologisk produktion og certificering i henhold til ASC, GlobalG.A.P., ISO 22000, IFS Food, BFC m.fl., samt transportlogistik i form af nedfrysning og transport af fisk til -60° C tilbyder Wing Aqua:

MMS Aqua                                                     
Ledelsessystem til dam- og havbrug
Link til brochure                 

MMS Seafood
Ledelsessystem til forædling af opdrætsfisk
Link til brochure

ULT Aqua
Nedfrysning, opbevaring og containertransport
Link til brochure

Kombinationsløsninger
Wing Aqua udarbejder gerne forslag til kombinationsløsninger som f.eks.

Kontakt os for en mere detaljeret drøftelse af jeres ønsker og behov.